ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางทักษพร ปกรณ์ธาดา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,20:07  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นายเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,20:07  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นายเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,20:06  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันรายการการตัดต่อภาพยนตร์
ชื่ออาจารย์ : นายดำรงค์ นวลสีใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,20:03  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ป.1-6 ระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางวาสนา ฟักสีม่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:30  อ่าน 428 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา อินอิว
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:26  อ่าน 421 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง สพป.อต.1
ชื่ออาจารย์ : นางมนฤดี บุญเหม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:18  อ่าน 666 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนกิจกรรม โครงการรักษ์ไทย ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางกำไร กรแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:11  อ่าน 410 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล รองชนะเลิศอันอับ 2 กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:10  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุณค่า สพฐ. เหรียญเงินระดับชาติ ครูผู้สอนภาษาไทยยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางกำไร กรแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:08  อ่าน 384 ครั้ง
รายละเอียด..