ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางทักษพร ปกรณ์ธาดา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,20:07  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นายเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,20:07  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นายเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,20:06  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันรายการการตัดต่อภาพยนตร์
ชื่ออาจารย์ : นายดำรงค์ นวลสีใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,20:03  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ป.1-6 ระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางวาสนา ฟักสีม่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:30  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ระดับเหรียญทอง สพป.อต.1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรินทร์ดา ภูคองตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:28  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา อินอิว
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:26  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ระดับเหรียญทอง สพป.อต.1
ชื่ออาจารย์ : นางทิมาพร อักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:19  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง สพป.อต.1
ชื่ออาจารย์ : นางมนฤดี บุญเหม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:18  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนกิจกรรม โครงการรักษ์ไทย ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางกำไร กรแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:11  อ่าน 359 ครั้ง
รายละเอียด..