ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ป.1-6 ระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางวาสนา ฟักสีม่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:30  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ระดับเหรียญทอง สพป.อต.1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรินทร์ดา ภูคองตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:28  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนในการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา อินอิว
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:26  อ่าน 352 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ระดับเหรียญทอง สพป.อต.1
ชื่ออาจารย์ : นางทิมาพร อักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:19  อ่าน 509 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง สพป.อต.1
ชื่ออาจารย์ : นางมนฤดี บุญเหม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:18  อ่าน 552 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนกิจกรรม โครงการรักษ์ไทย ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางกำไร กรแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:11  อ่าน 337 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล รองชนะเลิศอันอับ 2 กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:10  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุณค่า สพฐ. เหรียญเงินระดับชาติ ครูผู้สอนภาษาไทยยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางกำไร กรแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:08  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:03  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,12:03  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..