ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ระดับชั้น นักเรียนชายทั้งหมด นักเรียนหญิงทั้งหมด จำนวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียน
อ.2/1 14 10 24
อ.2/2 12 12 24
อ3/1 12 11 23
อ3/2 10 13 23
รวม อบ. 48 46 94
ป1/1 10 18 28
ป.1/2 17 11 28
ป2/1 12 9 21
ป2/2 9 11 20
ป.3/1 16 8 24
ป.3/2 15 9 24
ป4/1 9 14 23
ป4/2 10 12 22
ป.5/1 12 8 20
ป5/2 12 7 19
ป6/1 10 9 19
ป6/2 11 6 17
รวมชั้นประถม 143 122 265
ม.1/1 13 8 21
ม.1/2 11 10 21
ม.2/1 13 9 22
ม.2/2 12 10 22
ม.3/1 11 17 28
ม.3/2 14 13 27
รวมมัธยมต้น 74 67 141
ม.4/1 10 15 25
ม.4/2 4 4 8
ม.5/1 8 10 18
ม.5/2 6 0 6
ม.6/1 7 11 18
ม.6/2 4 1 5
รวมมัธยมปลาย 39 41 80
รวม 340 276 580