ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

        อาคารเรียนจำนวน  6  หลัง    

        อาคารประกอบจำนวน  4 หลัง              

        ส้วม 6 หลัง

        สนามเด็กเล่น 1 สนาม  

        สนามฟุตบอล 2 สนาม

        สนามบาสเกตบอล  1 สนาม 

        สนามวอลเล่ย์บอล  2  สนาม

        สนามตะกร้อ  2  สนาม

        หอประชุม  หลัง