พนักงานอาคารสถานที่

นายชำนาญ วงแหวว
ช่างไม้ระดับ 3

นายวิเชียร แสงชัย
พนักงานอาคารสถานที่