ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขัน Multi skills Competition ระดับชั้น ป.4-6 ม.1-3
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สิริวิมล พุ่มเทียน ม.3/1
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2559,14:21   อ่าน 452 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ระดับชั้น ป.1-3 ,ป.4-6 ,ม.1-3
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชลธิดา ทองดอนสา ม.2/1
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2559,14:19   อ่าน 370 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ระดับชั้น ป.1-3 ,ป.4-6 ,ม.1-3
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ธันยพร ยิ้มดี
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2559,14:17   อ่าน 1020 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 ตะกร้อลอดห่วงสากลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และรองชนะเลิศอันอับ 2 ตะกร้อลอดห่วงสากล กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อนักเรียน : น.ส.ณัฐณิชา วงแหวว ด.ญ.นันท์นภัส ตรีโพธิ์ ด.ญ.ภิรดา หวังแอบกลาง ด.ญยุพา ชูแจ่ม ด.ญ.ชวิศา เขีย
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,11:45   อ่าน 523 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.1-6 ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วรรวนัช ดาวดึงษ์
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,11:43   อ่าน 380 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางด้านร่างกาย ระดับชั้น ป.1-6 ระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ศยามล เม่นอยู่
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,11:43   อ่าน 316 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6 ระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ภัคจิรา พุ่มเทียน
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,11:42   อ่าน 318 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65
ชื่อนักเรียน : -ด.ช.ชุณหกาญจน์ จงบริบูรณ์ ด.ช.ธีรพันธ์ เกียรติยศ และ ด.ช.ไตรภพ เหล็กสิงห์
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,11:41   อ่าน 371 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น ม.1-3 ระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พรหมมินทร์ จันทร์ดำ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,11:39   อ่าน 402 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ม.1-3 ระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : ด.ช.นิคม พุ่มเทียน และ ด.ช.ปริเยส อิ่มเพ็ง
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,11:37   อ่าน 543 ครั้ง