ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นายธีรภัทร์ เหล็กสิงห์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,19:59   อ่าน 136 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นางสาวเมษา ทองคำ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,19:59   อ่าน 126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐธิชา เงินพล
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,19:56   อ่าน 129 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนภสร เหล็กสิงห์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,19:54   อ่าน 130 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรณชัย เงินผล
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,19:47   อ่าน 117 ครั้ง