ภาพกิจกรรม
คุณคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อทุนอุดหนุนยากจนพิเศษภาคเรียนที่1/63
9 ก.ย.63 ทุนการศึกษา
ร.ร.นาอินวิทยาคม ได้รับจัดสรร
ทุนอุดหนุนยากจนพิเศษภาคเรียนที่1/63
จากรัฐบาล จำนวน 38 ราย
ขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อ
ที่ได้รับจัดสรร
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,19:25   อ่าน 30 ครั้ง