ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการ วัยรุ่น วัยใส ห่วงใย สุขภาพ
27ส.ค.63 หน่วยงาน อบต.นาอิน
จัดอบรมโครงการ วัยรุ่น วัยใส ห่วงใย
สุขภาพ ให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียน
นาอินวิทยาคม สพป.อต.1 ณ อบต.นาอิน
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,19:17   อ่าน 47 ครั้ง