ภาพกิจกรรม
ประเมินระดับภาค กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนนาอินวิทยาคมเป็นตัวแทน สพป.อต.เขต 1 เข้ารับการประเมินระดับภาค กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,19:14   อ่าน 43 ครั้ง