ภาพกิจกรรม
แข่งขันทักษะภาษาไทย-ระดับกลุ่ม
กลุ่มโรงเรียน นาอิน-บ้านโคน จัดกิจกรรมแข่งขัน ทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่อง ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562 ระดับชั้น ประถมศึกษา ณ โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อต.1 **นาอินวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนกลุ่ม 1. รายการ ได้แก่..กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นป.1-3 ด.ญ.วรรณวิษา สุขผ่อง คุณครูแสงเทียน เหล็กสิงห์ ์ ผู้รับผิดชอบ..ขอชื่นชมทุกกิจกรรมที่นักเรียน ร่วมแข่งขัน.ทุกรายการ.ค่ะ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,10:58   อ่าน 45 ครั้ง