ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับ เครือข่ายในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมและการกระ ทำผิดของนักเรียนระดับเข้มข้น(ต้นแบบ)
*ขอขอบคุณ*หน่วยงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน จ.อุตรดิตถ์ โดย คุณปรีชา นามแสง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและคณะ ให้การ อบรมคณะครู/นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลายโรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,17:43   อ่าน 151 ครั้ง