ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ-ปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการปฐมนิเทศ-ปรับสภาพนักเรียน นายชุมพร แก้วเปี้ย ผอ.โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อต.1. เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และปรับสภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 14-15 พ.ค.62
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,17:33   อ่าน 115 ครั้ง