รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนนาอินวิทยาคม
หมู่ที่ 5 บ้านใต้   ตำบลนาอิน  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
เบอร์โทรศัพท์ 055823125 หรือ 081-6043421 (ผอ.)
Email : nainwittayakom53120@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :